O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji (SPR) to forum promocji wysokich standardów w procesach restrukturyzacyjnych. Stowarzyszenie powstało w 2011 roku w odpowiedzi na potrzebę integracji środowiska praktyków w dziedzinie restrukturyzacji, w tym m.in. prawników zajmujących się prawem upadłościowym, doradców, inwestorów oraz przedstawicieli banków.

Do głównych celów Stowarzyszenia należy przede wszystkim poprawa jakości i skuteczności procesów restrukturyzacji na polskim rynku. Stowarzyszenie przyjęło sobie również za cel opracowanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania i sposobu przeprowadzania procesów restrukturyzacji i likwidacji oraz stworzenie platformy wymiany informacji, poglądów i praktycznych doświadczeń profesjonalnych uczestników tego rynku.

© Copyright - Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji