Cele

Głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie forum dla dyskusji, wymiany informacji i doświadczeń zawodowych, dzielenia się wiedzą i współpracy wśród osób i instytucji zawodowo zajmujących się restrukturyzacją oraz niewypłacalnością przedsiębiorstw i upadłością, w tym prawem, finansami oraz organizacją i zarządzaniem. Stowarzyszenie promuje wysokie standardy etyczne i zawodowe w zakresie praktyk zarządzania i sposobów przeprowadzania procesów restrukturyzacji i upadłości.

Celem działalności Stowarzyszenia jest również popularyzacja najlepszych rozwiązań praktycznych w zakresie restrukturyzacji („best practices”) wśród osób i środowisk zaangażowanych w procesy legislacyjne dotyczące aspektów restrukturyzacji, niewypłacalności i upadłości oraz konkretne procesy/transakcje restrukturyzacyjne i upadłości.

Sposób realizacji celów:

  • opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków w zakresie problematyki związanej z restrukturyzacją i upadłością;
  • samodzielna organizacja i popieranie organizowanych przez inne podmioty konferencji, seminariów i szkoleń, których tematyka jest zgodna z celami Stowarzyszenia;
  • ułatwianie kontaktów osób fizycznych i prawnych zainteresowanych przedmiotem działania Stowarzyszenia;
  • współpraca w kraju i zagranicą z organizacjami i instytucjami, których cele i działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia, w tym z zagranicznymi organizacjami związanymi z TMA;
  • popieranie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej;
  • promowanie wysokich standardów etycznych i zawodowych w zakresie praktyk zarządzania i sposobów przeprowadzania procesów restrukturyzacji i upadłości.